link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Mededeling kerkbestuur en pastoraal team

gepubliceerd: zondag, 8 januari 2017
Mededeling kerkbestuur en pastoraal team

Sinds 1 mei 2015 zijn de voormalige acht parochies binnen de gemeente Someren en de gemeente Asten samen­gevoegd tot één parochie: Heilige Franciscus­parochie. Op dit moment zijn er twee centra in Someren van waaruit pastorale zorg wordt verleend, te weten vanuit de Paulus­kerk en vanuit de Lambertus­kerk.

We zien anno 2017 in de Paulus­gemeen­schap een sterk teruglopend kerkbezoek op de zondagmorgen. Het bezoekersaantal ligt tussen de 15 en 40 en is sterk afhankelijk van het aantal misintenties. Liturgie bij gelegenheid geeft ook te denken: er is de laatste jaren geen huwelijk gesloten en er vonden de afgelopen jaren maximaal 2 dopen plaats. Uitvaarten zijn er minder dan 8 per jaar. Het vrijwilligerskader wordt steeds ouder en er is geen aanwas van jongeren. De gemeen­schap verbrokkelt langzaam maar zeker. De kerkruimte wordt zo ook een té ruime, té grote jas.

Daarbij mag gezegd worden dat het sluiten van de Paulus­kerk niet in eerste instantie financiële redenen heeft. De parochiebijdrage is altijd bovengemiddeld geweest en de financiële positie van de Paulus­parochie is altijd goed geweest, d.w.z. we werkten hier altijd met een sluitende begroting.

Het groeiend gebrek aan genoeg mensen, zowel kerk­gangers, vrijwilligers en beroeps­krachten om twéé kerken te hebben is de basis van het besluit. Alles in acht nemend kon de conclusie niet anders zijn dan dat de Paulus­kerk niet langer als plaats van samenkomst kan worden gehandhaafd, aangezien het ons ook niet gerechtvaardigd lijkt te verwachten dat de Paulusgeloofs­gemeen­schap nog mogelijkheden heeft om op korte termijn naar een redelijke levensvat­baar­heid uit te groeien die een eigen kerkgebouw wenselijk of noodzakelijk maakt.

Dat had vorig jaar al kunnen gebeuren en ook volgend jaar, maar we hebben nú die knoop menen te moeten doorhakken. Het kerk­bestuur en het pastorale team hebben daarom besloten de Paulus­kerk buiten gebruik te stellen. Dat zal definitief gebeuren op zondag 5 februari 2017 tijdens de viering om 11.00 uur.

In de toekomst kan de pastorale zorg voor de gelovigen van de Paulus-geloofs­gemeen­schap verder gegarandeerd worden vanuit de Lambertus­kerk in Someren en desgewenst vanuit één van de andere kerkgelegenheden in onze Franciscus­parochie.

Al op 6 mei 2014 is aan de staf van het bisdom door de toenmalige besturen in het voorbereidende traject op de fusie een brief gestuurd met de mededeling dat deze kerk op termijn gesloten zou worden. Dit werd op 22 mei 2014 in de priesterraad besproken en akkoord gevonden.

Kerken worden meestal gesloten vanwege de mensen die niet meer komen, maar de mensen die trouw wel komen zijn er de dupe van. Daar zijn we ons zeer van bewust. De afgelopen jaren is er aanhoudend geprobeerd om deze gemeen­schap levensvatbaar te houden. Een groot dankjewel aan alle vrijwilligers en zeker de locatieraad is daarbij op zijn plaats.

Het sluiten van een kerk is nooit een eenvoudige beslissing. Parochianen zijn gehecht aan hun eigen gebouw en hebben er momenten van vreugde en verdriet gevierd. Het kerk­bestuur en pastoraal team is zich hiervan bewust.

De Paulus­parochie heeft in de afgelopen vijftig jaar zijn eigen geluid laten horen in kerkelijk Someren en is velen dierbaar geworden. Ik hoop dat we de komende maanden die geschiedenis op een positieve manier kunnen voltooien en dat we samen wegen vinden om de Paulus-inspiratie (namelijk “kerk-zijn op ooghoogte” en zo als “gelovigen-onderweg” elkaar en God te ontmoeten) binnen de Franciscus­parochie op velerlei manieren te behouden.

Hoewel de verkoop nog niet rond is, zal de geplande sluiting van de kerk op 5 februari definitief doorgaan tijdens een eucharistie­viering om 11.00 uur. Het Paulus en Jozefkoor zal mede­werking verlenen in de viering waarin Pastoor Scheepers en Pater Xavier zullen voorgaan.

Het kerk­bestuur heeft een formeel verzoek gedaan aan de bisschop om per 6 februari 2017 de kerk aan de eredienst te onttrekken en terug te brengen tot profaan gebruik. In de dagen na 5 februari zal de kerk worden ontruimd en zal de inventaris worden herbestemd.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose