link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Doopdruppelviering

Zondag 15 januari - 11.00 uur - Asten

gepubliceerd: maandag, 2 januari 2017
Doopdruppelviering

Traditie­ge­trouw wor­den ouders waar­van afgelopen jaar een kindje is gedoopt, uit­ge­no­digd voor een speciale vie­ring. Na­tuur­lijk zijn alle pa­ro­chi­anen van harte welkom tij­dens deze fees­te­lij­ke vie­ring!

Beste ouders,

In 2015 of 2016 heeft u uw kind in onze pa­ro­chie laten dopen. Dat was een fees­te­lij­ke gebeur­te­nis voor u en uw familie. Wij vin­den het fijn, dat u uw kind op de weg van Jezus hebt gezet. Zijn normen en waar­den spreken nog steeds aan en hope­lijk ervaren u en uw kind dat nu en straks aan den lijve.

Uw kind gaat de wereld ont­dek­ken, kruipen, staan en lopen. Het leert al wat wel en niet mag, waar het voor moet uitkijken, maar ook waar het van kan genieten. Het krijgt vriendjes en vriendinnetjes en gaat een keer naar de crèche, de peuterspeel­zaal en later naar school. Zo zet het de eerste voetstappen in het leven.

Ie­der­een weet, dat het met de doop­plech­tig­heid niet is afgelopen, maar juist begint. Thuis gaan ze ver­der in dat spoor en over enkele jaren wor­den ze uit­ge­no­digd om voor het eerst aan de tafel van Jezus te komen. In die tussen­tijd wor­den mis­schien al verhalen uit de Bijbel voor­ge­le­zen, bidt het kind mee aan tafel, leert het ont­dek­ken wat Pasen, Pink­ste­ren en Kerst­mis zijn en loopt met u in het dorp of op een vakantie wel eens een kerk binnen. Het raakt ver­trouwd met de sporen van God, van Jezus en zijn vrien­den.

Doopdruppel­vie­ring

Omdat we de naam van uw kind als gedoopte nog een keer uit­druk­ke­lijk willen noemen, voor hij van het bord met “doopdruppels” verdwijnt, nodigen wij u en uw ge­zins­le­den uit op zon­dag 15 januari 2017 om 11.00 uur in de Maria Pre­sen­ta­tie­kerk.

We hopen, dat u er bij bent. Na­tuur­lijk mogen peet­ou­ders en opa en oma ook mee­ko­men.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose