link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Oud-pastoor Kees Smit overleden

Requiem in pacem aeternam!

gepubliceerd: zaterdag, 24 december 2016
Oud-pastoor Kees Smit overleden

Op 75-jarige leef­tijd is de oud-pastoor van Ommel, Kees Smit s.m.m., overle­den.

Kees werd op 03 no­vem­ber 1941 geboren in Den Haag en volgde zijn pries­ter­oplei­ding bij de paters Mont­for­ta­nen. Op 6 april 1968 werd Kees tot pries­ter gewijd en ging als mis­sio­na­ris werken op het eiland Borneo in Indonesië. Na zijn terug­keer in Neder­land werd hij in 1997 benoemd tot pastoor van de Onze Lieve Praesen­ta­tie­kerk te Ommel waar hij werk­zaam was tot begin 2012.

Vanwege zijn broze ge­zond­heid ging Kees terug naar zijn commu­ni­teit in Schimmert in Limburg. Omdat Kees steeds meer zorg nodig had, verhuisde hij in januari 2016 naar het Zorg­cen­trum “Op den Toren” in Nuth, alwaar hij op vrij­dag­mor­gen, 23 de­cem­ber, is ontslapen in de Heer.

Uitvaart

Op don­der­dag 29 de­cem­ber 2016 zal om 11.00 uur de uit­vaart­plech­tig­heid wor­den gehou­den in de Sint Remigius­kerk te Schimmert (Montfort­straat 2, 6333 BL) Aan­slui­tend wordt hij begraven bij zijn confraters op het kerkhof aldaar.

Zij die naar de uit­vaart van pastoor Smit willen gaan, zijn door de paters Mont­for­ta­nen van harte uit­ge­no­digd om naar Schimmert te komen. Ook bent u daarbij uit­ge­no­digd voor de koffietafel. Daarom is het goed om te weten met hoevelen wij gaan. Zou u zo vrien­de­lijk willen zijn om vóór dins­dag­avond contact op te nemen met kape­laan Harold van Overbeek: 0493- 691415? Hij kan dan aan de paters in Schimmert door­ge­ven met hoevelen wij komen en wie met wie kan samen rij­den.

Requiem in pacem aeternam!

Mogen de goede God Kees nu belonen voor al zijn goede werken die hij heeft verricht in Borneo en vooral ook voor onze pa­ro­chie­ge­meen­schap in Ommel.

Dat hij moge rusten in de vrede van de Heer.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose