link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Nieuw Onze Vader

gepubliceerd: maandag, 21 november 2016
Nieuw Onze Vader

Vanaf de eerste zondag van de Advent, zondag 27 november 2016 zal het nieuwe Onze Vader worden gebruikt in de liturgie. Nederlanders en Vlamingen bidden dan voor het eerst precies dezelfde tekst!

Commissio mixta

Decennialang bleek het niet mogelijk om tot een gezamenlijke tekst van het Onze Vader te komen voor het Nederlandse taalgebied. Dankzij een gezamenlijke commissie (Commissio mixta), van Nederland en Vlaanderen voor de nieuwe vertalingen van meerdere liturgische teksten, is er nu wel een aangepaste versie van het Gebed des Heren. Daaraan hebben zowel de Nederlandse en Belgische Bisschoppen­confe­renties, alsook de Romeinse Congregatie voor de Eredienst hun goedkeuring verleend.

Gezongen Onze Vader

Het spreekt voor zich dat ook het gezongen Onze Vader door de veranderde tekst is vernieuwd. Hiertoe zijn een aantal toonzettingen beschikbaar via de Nationale Raad voor Liturgie (NRL).

De nieuwe vertaling

Nederlands - oud Nieuw Vlaams - oud

Onze Vader
die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde
zoals in de hemel.

Geef ons heden
ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen
hun schuld vergeven
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.

Onze Vader
die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde
zoals in de hemel.

Geef ons heden
ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Onze Vader
die in de hemelen zijt,
geheiligd zij uw naam,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde
als in de hemel.

Geef ons heden
ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven
aan onze schuldenaren,
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.

 


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose