link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Tonnie van Steen gaat verhuizen

Naar het verzorgingshuis van zijn orde in Teteringen

gepubliceerd: woensdag, 2 november 2016

Pastor Tonnie van Steen zal bin­nen­kort gaan ver­hui­zen naar Tete­ringen, op verzoek van zijn orde, de paters SVD. En hoewel het verzoek toch niet verrassend is, komt het toch plot­se­ling. De loca­tieraad Heus­den van onze pa­ro­chie schrijft:

Verhuisbericht pastoor Tonnie van Steen

Beste mensen van Heus­den,

Pastoor A.J. van Steen is door de dage­lijkse lei­ding van zijn orde, paters SVD, ge­roe­pen om naar het ver­zor­gingshuis van zijn orde te komen in Tete­ringen (bij Breda). Er staat daar een ap­par­te­ment voor hem klaar. Het wonen bij zijn mede­broe­ders komt zijn hui­dige levens­si­tua­tie ten goede. Daar­naast is daar pro­fes­sio­nele zorg aanwe­zig die op elk moment van de dag be­schik­baar is voor hem.

Het bericht heeft hem per­soon­lijk overvallen en hij was er in eerste instantie ook niet gelukkig mee. Nu het bij hem enkele dagen bekend is, zorgt zijn reali­teits­ge­voel ervoor dat hij ook wel begrijpt dat dit beter zal zijn voor dage­lijks wel en wee. Maar jammer, blijft hij het vin­den.

Nu het ap­par­te­ment leeg staat wordt hij al snel in Tete­ringen verwacht. De plan­ning rond zijn verhui­zing is nu dat dit in de week van 14 no­vem­ber a.s. gaat gebeuren.

De loca­tieraad Heus­den, van de H. Antonius­kerk, wil wel graag dat u de gelegen­heid krijgt om afscheid van hem te nemen. Daarom willen wij aan­slui­tend op de eucha­ris­tie­vie­ring van zater­dag 12 no­vem­ber, welke om 18.30 uur begint, hier­voor tijd inruimen tot ca. 20.30 uur. Wij zullen zorgen voor kopje thee of koffie/drankje.

Nieuw adres

Zijn adres in Tete­ringen is als volgt:

A.J. van Steen
Paters SVD Sint Fran­cis­cus Xaverius
Arnold Janssenlaan 9
4847 DK Tete­ringen

U kunt hem daar altijd op gaan zoeken.Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose