link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Wijding buitenaltaar Mariaoord Ommel

gepubliceerd: maandag, 13 mei 2024
foto: Rob Fritsen
Wijding buitenaltaar Mariaoord Ommel

Op zon­dag 12 mei, een zonnige moe­der­dag, vond in Ommel een fees­te­lij­ke plech­tig­heid plaats. In aanwe­zig­heid van meer dan 300 pa­ro­chi­anen wijdde emeritus-bis­schop Antoon Hurkmans het nieuwe altaar in van de buiten­kerk.

Tezamen met het pro­ces­sie­park is de voor­ma­lige buiten­kerk in 2022 en 2023 met behulp van gulle donaties compleet gereno­veerd. De buiten­kerk beschikt nu over een nieuwe geluids- en licht­in­stal­la­tie. De oude zit­banken zijn verwij­derd om plaats te maken voor een mooi buiten­plein waar ruimte is voor 500 personen. Afgelopen jaar heeft ONA uit Asten geholpen bij de aanschaf van nieuwe stoelen. Tevens heeft de pa­ro­chie dit jaar van het Elkerliek zie­ken­huis het altaar uit de voor­ma­lige zie­ken­huis­ka­pel ge­schon­ken gekregen.

Ommel beschikt dus over een geheel nieuwe buiten­kerk voor­zien van alles wat nodig is om, als vanouds maar ook weer helemaal nieuw, bede­vaarts­mis­sen buiten te kunnen vieren.

Het enige wat tot gis­te­ren nog ontbrak was de wij­ding van het altaar. Mgr. Antoon Hurkmans heeft het altaar zon­dag­mid­dag gewijd tij­dens een plech­tige Eucha­ris­tie­vie­ring met mede­wer­king van het Ommelse pa­ro­chie­koor St. Cecilia.

Buiten­kerk

Een over­zicht van de ‘buiten­kerk’ met nieuwe stoelen en een nieuw altaar.

Buitenkerk OmmelBuitenkerk Ommel

Het was een mooie dag en een opsteker voor pa­ro­chie en pa­ro­chi­anen. Met ver­trouwen gaat we de toe­komst in en heten ie­der­een welkom in Mariaoord Ommel!

Rob Fritsen maakte weer een schit­te­rende fotoreportage van de vie­ring.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose