link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Met vliegend vaandel door de kerk

gepubliceerd: zondag, 21 april 2024
foto: Rob Fritsen / Siris
Met vliegend vaandel door de kerk

Zondag 21 april was de jaar­lijkse Gilde­mis in de kerk van Asten, waarin naast Jezus ook het Astense St. Joris­gilde centraal stond. Het Gilde vierde immers haar jaar­lijkse ‘teer­dag’, een mooie dag waarop onder andere het Konings­schie­ten plaats­vindt en ’s mid­dags de vendel­groet wordt gebracht.

Bij de ope­ning van de vie­ring wees pastoor Steijaert er echter op dat het die dag ook nog de ‘Goede Herder’-zon­dag was: de zon­dag waarop Jezus zich­zelf in de gelezen Evan­ge­liepassage ‘de Goede Herder’ noemt. En die aspecten bleken prima samen te gaan.

Wij hebben vaak een roman­tisch beeld van de her­ders van vroe­ger, die met een schaapje op hun sch­ou­ders liepen. Maar her­ders moesten de schapen be­scher­men tegen wolven, ze had­den daarbij geen douche en ook geen tijd om naar de Tempel, de synagoge of de kerk te gaan. Er werd op hen neergekeken. Toch associeerde Jezus zich met hen. Zij had­den hart voor hun schapen en zorg­den voor hen. En dat is precies de bood­schap die ook het gilde uitdraagt. Dat zet zich immers in voor saam­ho­rig­heid, on­der­lin­ge zorg en respect, zowel binnen als buiten eigen kringen. Mede daarom werd gebe­den dat we in staat mogen zijn om onze oude waar­den en tradities te koes­te­ren, maar deze ook op een goede manier in de hui­dige tijd kunnen plaatsen.

Deze zon­dag waren twee gildele­den lector. Eén van hen zong daar­naast in vol ornaat mee met het Fran­cis­cus­koor. Bij de offerande offer­den de gildele­den zoals gebruike­lijk de ‘gildepen­ning’, op de trommel die voor het altaar klaar stond. Na afloop van de vie­ring hernieuwde het gilde de eed van trouw aan het ker­ke­lijke en wereldlijke gezag door middel van een korte vendel­groet en trom­geroffel. De eed werd in ont­vangst geno­men door de pastoor, tevens gildeheer, en door de burge­mees­ter, die als beschermvrouwe in gildetenue aanwe­zig was. Nadat ook het St. Joris-lied gezongen was trok het gilde met vliegend vaan en slaande trom naar buiten. Deze keer ver­trok het daarna per Peel-Express naar het schiet­ter­rein in plaats van te voet - mis­schien van­wege het koude weer? Er klonk echter evenzo­goed wat trom­geroffel en gezang in het voorbijrij­den.

De schit­te­rende foto­se­rie is weer gemaakt door Rob Fritsen van Siris.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose