link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Een kleurrijke Palmzondag

gepubliceerd: zondag, 24 maart 2024
foto: Koosje Hoendervangers
Een kleurrijke Palmzondag

Zondag 24 maart was een een bij­zon­dere Palm­pasen­vie­ring in de kerk van Asten. Daar hebben de com­mu­ni­can­ten een mooie bijdrage aan geleverd. De vie­ring begon met een korte palm­pro­ces­sie, waarbij de com­mu­ni­can­ten met hun palmpasstokken door het mid­denpad naar voren kwamen.

Ze leg­den hun stokken vooraan bij het altaar neer. Maar ze waren voor­af­gaand aan die vie­ring al volop bezig geweest met de voor­be­rei­ding. Zo hebben ze onder andere twee filmpjes bekeken over een 'blijde intocht'. Het ene filmpje ging over een prof-voetballer, omringd door een menigte fans, het andere over Jezus. Bij een popster of BN-er gaat het vaak om hun eigen eer, maar Jezus kwam niet voor zich­zelf. Hij kwam om zich­zelf te geven, voor ons en alle mensen, tot aan het bittere einde.

INRI
IESVS NAZARENVS REX IUDAEORVM
JEZUS KONING DER JODEN

Een groepje kin­de­ren mocht ook een levensgroot houten kruis de kerk in dragen. Dit gebeurde onder lei­ding van een heuse Romeinse soldaat. Het kruis werd rechtop gezet, en de soldaat spijkerde er met de knop van zijn zwaard een papier op, met de tekst ‘INRI’ - dat betekent ‘Jezus, de Koning der Joden’.

De na­druk­ke­lijke aanwe­zig­heid van dat kruis gaf het lij­dens­ver­haal extra impact. De preek was deze zon­dag een in­ter­ac­tief gebeuren, waarbij de pastoor de kerk in liep en kin­de­ren om reacties en uitleg vroeg. Er waren verspreid over het kruis kleine spijkertjes in het hout geslagen. Via die spijkertjes had­den de kin­de­ren iets wat voor hen be­lang­rijk was aan Jezus toe­ver­trouwd, iets wat zij Hem wil­den vragen. Je zou kunnen zeggen dat het slaan van die spijkertjes een vorm van bid­den was!

De vie­ring was even­wich­tig vormge­ge­ven. Er was zowel voor oudere als voor jon­gere mensen veel herken­baars in te vin­den. Het altaar was omringd door de kleurige Palmpaasstokken en man­den met palm­tak­jes. Jammer genoeg had ik mijn mobiel niet bij me, maar het was een foto waard geweest!

Het geheel was voor­be­reid door ‘Meester Jack’ en een vorig jaar opgerichte werk­groep. Ie­der­een harte­lijk dank: dit was een waar­dig en in­spi­re­rend begin van de Goede Week.

Patricia


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose