link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Overlijden pastoor Jan Bakker

gepubliceerd: zaterdag, 16 maart 2024
Videoframe SIRIS video bgv zijn 60-jarig jubileum
Videoframe SIRIS video bgv zijn 60-jarig jubileum

Donder­dag 14 maart ont­ving de pa­ro­chie het nieuws dat emeritus-pastoor Jan Bakker in de nacht van woens­dag op don­der­dag is overle­den. Pastoor Bakker is 97 jaar gewor­den.

Zie ook de rouw­kaart onderaan dit bericht.

Pastoor Bakker werd op 4 au­gus­tus 1953 in Udenhout tot pries­ter gewijd door mon­seig­neur Mutsaerts. Van 1953 tot 1959 vervulde hij diverse functies binnen de Orde van Oblaten. In 1959 werd hij assis­tent in de Sint-Nicolaas­paro­chie in Valkens­waard. In 1962 werd hij kape­laan in Tilburg en in 1964 in Helmond. In 1965 werd hij pastoor in Beek en Donk. In 1966 was hij weer kape­laan, nu in Vught. Van 1970 tot 1994 was Jan Bakker pastoor in Soerendonk. Een tijd waar hij altijd met veel plezier en voldoe­ning over sprak. Na zijn emeritaat verhuisde hij naar zijn geboorte­dorp Asten om uit­ein­delijk te wonen in zorg­cen­trum de Lisse aldaar. Hier zette hij zich tot een paar jaar gele­den nog in als pastor onder en voor de mensen en ver­zorgde hij dage­lijks de Eucha­ris­tie. Hij zal door velen wor­den gemist.

Vorig jaar zomer bereikte hij een imposante mijl­paal toen hij zijn 70-jarig pries­ter­jubi­leum mocht vieren. Bij zijn 60-jarig pries­ter­jubi­leum hield SIRIS een uit­ge­breid inter­view met pastoor Bakker, dat nog steeds te bekijken is op in­ter­net.

Afscheid

Het afscheid van pastoor Bakker vindt plaats met Gilde-eer tij­dens een Eucha­ris­tie­vie­ring op vrij­dag 22 maart om 10.30 uur in de kerk van Sint Jan Onthoof­ding in Soerendonk. Aan­slui­ten zal hij wor­den begraven op de pa­ro­chiebe­graaf­plaats.

De pa­ro­chie brengt haar deelne­ming over aan de familie. We zijn dank­baar voor zijn inzet voor God, mens en Kerk en heel speciaal voor zijn pas­to­rale aanwe­zig­heid in onze pa­ro­chie.

 

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose