link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Gebeds- en bijbelstudiegroep

Dinsdag 19 maart

gepubliceerd: zaterdag, 16 maart 2024

Minimaal eenmaal per maand komt een groep pa­ro­chi­anen samen. We bid­den samen en bespreken de Bijbel­le­zingen van de zon­dag erop. We spreken over wat de lezingen, en in het bij­zon­der het evan­ge­lie, met ons per­soon­lijk doen.

Pastoor Steijaert geeft daarna een uitleg over de lezingen: de ach­ter­grond, hoe ze verbon­den zijn met elkaar en wat God tot ons in het hier en nu zou kunnen zeggen door deze lezingen.

In­te­res­se of vragen? Contac­teer pastoor Steijaert.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose