link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Ontdek inspiratie en dialoog bij het ‘Inspiratiecafé’

Dinsdag 5 maart - 20.00 uur - Gemeenschapshuis ’t Kwartier

gepubliceerd: zaterdag, 24 februari 2024

Op dins­dag 5 maart 2024, van 20.00 en 22.00 uur, bent u van harte uit­ge­no­digd door de Fran­cis­cus­paro­chie voor een boeiende avond vol in­spi­ra­tie en gesprek tij­dens het vierde ‘In­spi­ra­tie­café’. Dit intri­gerende eve­ne­ment biedt een podium voor open­har­tige dialogen en nieuwe inzichten, alles in een gezellige en in­for­mele set­ting.

Het ‘In­spi­ra­tie­café’ is een in­ter­ac­tie­ve bij­een­komst waar bezoekers wor­den uit­ge­no­digd om deel te nemen aan sti­mu­lerende gesprekken en open forum­dis­cus­sies. In een ontspannen sfeer, verge­lijk­baar met een café, wor­den korte filmpjes ver­toond en wor­den ideeën uitgewisseld in kleine groepen. De avond staat in het teken van diep­gaande inzichten, re­flec­tie en het verkennen van nieuwe perspectieven.

Geest en architectuur

Deze avond draait om het thema: "Geest en Architectuur: De In­spi­ra­tie achter Ker­ke­lijke Bouw­werken". Hierbij wordt het ver­band tussen de Heilige Geest, het men­se­lijk lichaam als heilige tempel, en de architectuur van kerken als belicha­ming van Christus' aanwe­zig­heid be­spro­ken. Pries­ter­stu­dent Berend van de Berg zal de ideeën presen­te­ren, inclusief on­der­wer­pen zoals roe­ping, levens­keuzes, en de rol van kerk­ge­bouwen in spi­ri­tu­ele verbin­ding. Verder komen ook de architecto­nische ver­an­de­ringen in kerken, van Romaanse tot moderne stijlen, en de spe­ci­fie­ke geest van diverse klooster­ge­meen­schappen aan bod.

Of u nu gelovig bent, op zoek bent naar spi­ri­tu­ele ver­die­ping, of gewoon nieuws­gie­rig bent naar diverse perspectieven, het In­spi­ra­tie­café biedt een gastvrije omge­ving voor eenie­der. Kom en neem deel aan de dialoog, ontmoet nieuwe mensen en laat u in­spi­re­ren door de ver­frissende inzichten die deze avond te bie­den heeft.

Details

datum: Dins­dag 5 maart 2024
tijd: van 20.00 tot 22.00 uur
Locatie: Ge­meen­schapshuis ’t Kwar­tier, Kerk­straat 10 Asten

 


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose