link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

De Verdieping - Dynamische geloofsgemeenschap

Dinsdag 6 februari - 20.00 uur - Zijzaal kerk Asten

gepubliceerd: zondag, 28 januari 2024

Na de drukbe­zochte pa­ro­chie­avond over ‘uit­da­gende kruis­pun­ten’ willen we u van harte uit­no­di­gen voor een boeiende ver­die­pings­avond op dins­dag 6 februari om 20.00 uur in het zij­zaaltje van de kerk in Asten. Deze bij­zon­dere avond biedt een unieke gelegen­heid om samen diep­gaande gesprekken te voeren over thema's die ons allen bezig­hou­den.

Dyna­mische geloofs­ge­meen­schap

Het centrale thema van de avond is “Op weg naar een dyna­mische geloofs­ge­meen­schap”. We stellen de vraag of geloven vooral draait om gewoonte en traditie, of dat het juist gaat om het ge­za­men­lijk aan­gaan van passende uit­dagingen. De fusie van diverse kerk­dorpen brengt voor onze pa­ro­chie een nieuw tijdperk van samen­wer­king met zich mee. Welke per­soon­lijke eigen­schappen ver­ster­ken talent, en welke eigen­schappen mogen we beheersen?


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose