link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Overlijden pater Jan van As SVD

gepubliceerd: donderdag, 25 januari 2024
foto: SIRIS
Archieffoto van de uitreiking van een onderscheiding aan pater Van As
Archieffoto van de uitreiking van een onderscheiding aan pater Van As

Woens­dag ont­ving de pa­ro­chie het nieuws dat pater Jan van As SVD, voor­ma­lig pastoor van de Sint Jozef­paro­chie, op 24 januari is overle­den. Pater Jan van As is 82 jaar gewor­den.

Pater Van As is geboren in 1941 in Beuningen en werd pries­ter gewijd in 1983. Hij was pastoor van de Jozef­paro­chie in Asten en de Pas­to­rale Eenheid Asten van 1987 – 2006.

Pater van As stond bekend om zijn dage­lijks huis­be­zoek. Hij wilde bij de mensen zijn, hun lief en leed delen. Een bij­zon­dere vorm van apos­to­laat ont­wik­kelde hij door met een Volks­wa­genbusje voor 9 personen reizen naar Rome te or­ga­ni­se­ren Dat heeft hij 31 keer gedaan. Hij was de chauffeur, de reis­lei­der, de gids, maar vooral de pastor. Ook ging hij 19 keer met een groep naar het Heilig Land. Hij is 50 jaar directeur geweest van de kringloop­zaak SVD (Stich­ting Vlooien­markt Deurne). Daar heeft hij veel geld mee ver­diend om zijn mede­broe­ders in de missie te helpen.

Na zijn drukke jaren in Asten en Deurne ver­trok hij naar het Moederhuis van de Con­gre­ga­tie in Steyl. Maar omdat hij meer zorg nodig had in ver­band met zijn zwakke ge­zond­heid verhuisde hij vorig jaar naar het ver­zor­gingshuis in Tete­ringen. Hij vroeg kort gele­den zelf om het Sacra­ment van de zieken en is enkele dagen later rus­tig gestorven.

Het afscheid vindt plaats op woens­dag 31 januari 2024 om 14.30 uur in de kapel van Park Zuiderhout in Tete­ringen. Aan­slui­tend zal hij wor­den begraven op het klooster­kerkhof aldaar.

De pa­ro­chie brengt haar deelne­ming over aan de familie en de mede­broe­ders van pater van As. We zijn dank­baar voor zijn inzet voor de geloofs­ge­meen­schap in Asten en Heus­den.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose