link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Uitzenden van vieringen via internet

gepubliceerd: zaterdag, 13 januari 2024

De pa­ro­chie heilige Fran­cis­cus zal vanaf zon­dag een aantal weken experimen­te­ren met het uitzen­den van een zon­dagse Mis via in­ter­net. Dat betekent dat ie­der­een deze vie­ring via Youtube kan volgen. De ko­men­de weken streamen we de H. Mis van 11.00 uur in Asten.

U kunt de Mis mee­volgen op het volgende youtube-kanaal:

Notabene: Recente tele­vi­sies bie­den vaak de moge­lijk­heid om Youtube video's te tonen. Door te zoeken naar ‘heiligefran­cis­cusasten’, kan de live­stream wor­den gevon­den.

Privacy

De camera’s die wor­den gebruikt zijn over het alge­meen gericht op het pries­ter­koor en niet op de kerk. Als kerk­gan­gers zicht­baar zijn is dat dan ook van ach­te­ren. Er wordt niet ingezoomd op mensen in de kerk.

Het kan zijn dat mensen op geen enkele wijze in beeld willen komen. Als deze mensen aan de zij­kanten van de kerk plaats­ne­men, zijn zij niet in beeld.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose