link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Huiszegen 2024

gepubliceerd: zondag, 31 december 2023

Gedurende de maand januari nodigt het pas­to­rale team u uit om uw huis te laten zegenen door een van de leden, name­lijk pastoor Steijaert, pastor Schevers of diaken Swaanen.

Tijdens een kort maar bete­ke­nis­vol moment wor­den ver­schil­lende kamers in uw woning be­spren­keld met wij­wa­ter. Het is een mooie traditie dat mensen rond en na het feest van Drie­ko­nin­gen een huis­ze­gen vragen om bewust het nieuwe jaar in te gaan. Het jaartal wordt met krijt op de deur­post ge­schre­ven, waarbij de letters C+M+B wor­den toe­ge­voegd.

Dit jaar ont­vangt u een speciale kaart met het jaartal 2024 en de letters die ver­wij­zen naar de namen van de drie koningen, Caspar, Melchior en Balthasar, evenals naar het Latijnse ‘Christus Mansionem Benedicat’, wat ‘Christus zegene dit huis’ betekent. Moge het geschenk van gast­vrij­heid, levensvreugde en een goede sfeer rusten op uw huis en uw leven.

Indien u een afspraak wilt maken, kunt u dit ken­baar maken via het e-mail­a­dres van het pas­to­raal team, maar u kunt ook bellen naar pastoor Steijaert

Het pas­to­raal team wenst u een gezegend 2024 in uw hui­se­lijke omge­ving!


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose