link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Filmavond in de Advent - La Famille Bélier

Woensdag 13 december - 18.00 uur - Gemeentecentrum PKN Someren

gepubliceerd: zondag, 3 december 2023

In de Advents­tijd berei­den we ons voor op Kerst­mis. Mensen maken het gezellig in deze donkere tijd en verlangen weer naar het licht. Samen wachten op de geboorte van het Kind in de kribbe.

Graag willen we in de pa­ro­chie een film­avond or­ga­ni­se­ren als hulp­mid­del op weg naar Kerst­mis. Deze avond wordt ge­za­men­lijk geor­ga­ni­seerd door de Fran­cis­cus-pa­ro­chie en de Pro­tes­tantse Ge­meen­te in Someren. 

Een bij­zon­dere film 

De familie Bélier heeft een boer­derij. De zes­tien­ja­rige Paula is de onmis­ba­re tolk voor haar dove ouders en broer. Haar muziek­le­raar, Monsieur Tomasson, ontdekt haar muzikale gave en moe­digt haar aan om te zingen. Daarna beslist Paula om deel te nemen aan een pres­tigieuze zang­wed­strijd in Parijs voor de Maîtrise de Radio France; de koor­school van de Franse publieke omroep. Die beslis­sing betekent echter dat ze haar familie moet verlaten om haar eerste stappen op weg naar volwassen­heid te zetten. 

La Famille Bélier is een Frans-Belgische filmkomedie uit 2014 regie van Éric Lartigau en was de op één na succesrijkste film van 2014 in Frank­rijk.

Brood­maal­tijd en film

Ie­der­een is uit­ge­no­digd om deel te namen aan deze avond. Op woens­dag 13 de­cem­ber beginnen we om 18.00 uur in het ge­meen­te­cen­trum bij de pro­tes­tantse kerk in Someren (Speelheuvel­plein 6) met een brood­maal­tijd. Hierna bekijken we de film. Na afloop is er gelegen­heid om wat na te praten onder het genot van een drankje. Kijk­wij­zer heeft de film geclassifi­ceerd voor alle leeftij­den. 

Mocht de brood­maal­tijd niet passen in uw agenda, dan is dat geen probleem. Laat u dat dan even weten.

Voor deze avond vragen we een vrij­wil­lige bijdrage met een richt­be­drag van € 3,50 per persoon.

Aanmel­den

In ver­band met het or­ga­ni­se­ren van de maal­tijd vragen we u om uzelf aan te mel­den. Dat kan bij diaken Jack Swaanen of dominee Ber­na­dette van Litsen­burg:

Details

film: La Famille Bélier
kijk­wij­zer: alle leeftij­den
speelduur: 105 minuten
datum: Woens­dag 13 de­cem­ber 2023
tijd: 18.00 uur
locatie: Ge­meen­te­cen­trum Pro­tes­tantse Kerk
 Speelheuvel­plein 6 Someren
bijdrage: € 3,50 p.p. (vrij­wil­lige bijdrage)

 


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose