link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Koninklijke viering

gepubliceerd: donderdag, 30 november 2023

Zondag 26 no­vem­ber vier­den we in de pa­ro­chie het hoog­feest van Christus Koning. Die ochtend was er een speicaal pro­gram­ma voor kin­de­ren en hun ouders. Om ge­zin­nen welkom te heten in onze pa­ro­chie. En om te leren van Jezus als een bij­zon­dere Koning die is geko­men om te dienen.

Samen met hun ouders creëerden we voor aan­vang van de Heilige Mis een ko­nin­klij­ke sfeer door ge­za­men­lijk koningskronen te vervaar­digen. Want de kin­de­ren zijn als gedoopten ook koningen en koninginnen die meehelpen om onze wereld op te bouwen. Ver­vol­gens maakten de kin­de­ren voor elkaar versierde cup-cakes en stelde ze fees­te­lij­ke bekers samen met daarin stokjes met daarop ge­schre­ven taken die ze in de week daarop voor anderen gaan uit­voeren. 

Na wat speel­tijd buiten begaven we ons ge­za­men­lijk naar de kerk om samen de "Christus Koning" mis te vieren. Tijdens deze vie­ring namen de kin­de­ren een actieve rol op zich door voor­beden voor te lezen en te assis­te­ren bij het klaarmaken van de tafel. De atmo­sfeer was warm en uit­no­di­gend, wat deze vie­ring tot een zeer geslaagde en gezellige ac­ti­vi­teit maakte. Zeker een erva­ring die voor herhaling vat­baar is. Bekijk de foto's voor een leven­dige indruk van deze ko­nin­klij­ke vie­ring van koningen en koninginnen.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose