link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

In Memoriam - Rector Lingg

gepubliceerd: woensdag, 22 november 2023

Op 20 no­vem­ber 2023 is te Eindhoven overle­den de zeereer­waarde heer Fredericus Egbertus Gerardus Lingg, emeritus rector van het St. Anna Zie­ken­huis te Oss.

De zeereer­waarde heer Lingg is geboren in Ommel op 21 mei 1931 en tot pries­ter van het bisdom van ’s-Hertogen­bosch gewijd op 15 juni 1957.

Zijn eerste benoe­ming in het bisdom van ’s-Hertogen­bosch was als kape­laan van de toen­ma­lige pa­ro­chie Heilige Naam Jezus te Lierop van 1957 – 1959, waarna hij werk­zaam was als kape­laan van de pa­ro­chie Sint Petrus te Uden van 1959 tot 1968.

Per 19 juli 1968 werd hij benoemd tot rector van het St. Anna Zie­ken­huis te Oss uit welke functie aan hem wegens emeritaat per 1 mei 1991 eer­vol ont­slag is verleend.

Moge hij rusten in vrede!

Uitvaart

De uit­vaart van rector Lingg zal plaats­vin­den op zater­dag 25 no­vem­ber om 10.30 uur in de Onze Lieve Vrouw Praesen­ta­tie­kerk te Ommel.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose