link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Concerten rondom Kerstmis

gepubliceerd: zaterdag, 9 december 2023

Tijdens de Advent en rondom de Kerst­da­gen wordt er weer een heel scala aan concerten geor­ga­ni­seerd in de ver­schil­lende kerken die onze pa­ro­chie rijk is. Hier­on­der hebben wij het voor u op een rijtje gezet.

Kerst­con­cert mannen­koor ‘De Nachtegaal’ en ‘Somerens Dames­koor’

Zater­dag 16 de­cem­ber   15.00 uur   Lambertus­kerk Someren

Kerstconcert Lambertuskerk Someren

Op zater­dag 16 de­cem­ber om 15.00 uur zullen mannen­koor ‘De Nachtegaal’, het ‘Somerens Dames­koor’ en het ‘Hout-ensemble Seniorenorkest Groot Someren’ een kerst­con­cert uit­voeren in de Lambertus­kerk te Someren. Speciale gast is Michiel Malschaert, ‘Muzi­kant uit de Peel’. Anne­mieke Beelen (piano) en Nicole Lardinois (dwarsfluit) ver­zorgen de be­ge­lei­ding.


Kerst­con­cert Puur Sangh Asten

Zondag 17 de­cem­ber   15.00 uur   H. Maria Pre­sen­ta­tie­kerk Asten

Kerstconcert Puur Sangh Asten

Het orkest Brabant Sinfonia, met deze keer een bezet­ting van 37 musici, zal het koor be­ge­lei­den tij­dens dit fan­tas­tische grote werk. Daarbij wordt het koor ver­sterkt met maar liefst vijf­tien projectle­den. De bas Bruno de Jonghe en de tenor Robert Luts zijn de twee solisten tij­dens het concert. De algehele lei­ding is in han­den van Rob Jacobs.


Kerst­con­cert Jong Neder­land Asten

Zater­dag 23 de­cem­ber   20.00 uur   H. Maria Pre­sen­ta­tie­kerk Asten

Kerstconcert Jong Nederland Asten

Na een succes­volle editie van vorig jaar geeft het A-orkest van de Muziek­ver­eni­ging dit jaar weer een Kerst­con­cert in de Heilige Maria Pre­sen­ta­tie­kerk. Ook dit jaar zal er weer een prach­tig pro­gram­ma voorgescho­teld wor­den, met diverse solisten en mooie klanken van het orkest.


Kerst­vie­ring met live muziek en zang

Zondag 24 de­cem­ber   20.00 uur   Antonius­kerk Heus­den

Kerstviering Antoniuskerk Heusden

Een ensemble van het koor Erato uit Heus­den ver­zorgt op Kerst­avond, zon­dag 24 de­cem­ber, een vie­ring met live­mu­ziek en zang. Er wor­den eigen­tijdse kerst­lie­de­ren gezongen.Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose