link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Groenprijs voor Ommelse vrijwilligers

gepubliceerd: vrijdag, 27 oktober 2023

Op don­der­dag 26 ok­to­ber kende de vereni­ging Groei en Bloei Asten/Someren de Groen­prijs 2023 toe aan een groep pa­ro­chie­vrij­wil­li­gers in Ommel. Deze mensen onder­hou­den de groen­voor­zie­ning van bede­vaarts­oord Mariaoord Ommel. In het bij­zon­der heeft deze groep zich ingezet voor het on­der­houd van het pro­ces­sie­park dat in 2023 geheel is gereno­veerd.

De Groen­prijs wordt toegekend aan personen of organi­sa­ties, die zich op vrij­wil­lige basis inzetten voor het open­baar groen of de groen­be­le­ving in het alge­meen promoten.

De pa­ro­chie felici­teert de on­der­houds­groep van harte met de ont­van­gen prijs!


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose