link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

In Memoriam - Pastoor Cees Rombauts

* 25 december 1937 - † 21 oktober 2023

gepubliceerd: dinsdag, 24 oktober 2023
foto: Erthepe Lokaal Online
Tijdens het 40-jarig jubileum van pastoor Rombauts
Tijdens het 40-jarig jubileum van pastoor Rombauts

Op 21 ok­to­ber 2023 is te Wijbosch overle­den pastoor Cornelis Johannes Emmanuel Rombauts, voor­ma­lig kape­laan van de pa­ro­chie H. Lambertus in Someren.

Pastoor Rombauts is geboren in Dommelen op 25 de­cem­ber 1937 en tot pries­ter van het bisdom van ’s-Hertogen­bosch gewijd op 8 juni 1963.

Zijn eerste benoe­ming in het bisdom van ’s-Hertogen­bosch was als kape­laan van de pa­ro­chie H. Andreas te Nuenen van 1963 tot 1967. Hierna was hij werk­zaam als kape­laan van de pa­ro­chie H. Lambertus te Someren. Pastoor Rombauts was van 1967 tot 1979 verbon­den aan deze geloofs­ge­meen­schap. In die hoe­da­nig­heid was hij erg betrokken bij Someren en haar inwoners. Hij heeft zich veel ingezet voor het jon­ge­ren­werk en voor maat­schap­pe­lijke ac­ti­vi­teiten in het dorp. Velen her­in­ne­ren zijn gedreven inzet en en­thou­sias­me.

In januari 1979 verliet hij Someren omdat hij werd benoemd tot pastoor van de pa­ro­chie H. Servatius te Erp. Later kwam daar het pastoor­schap bij van de pa­ro­chie H. Servatius te Boerdonk. Nadat deze twee pa­ro­chies in 2013 waren opge­gaan in de pa­ro­chie Heilige Fran­cis­cus te Veghel bleef hij als pastor actief in het pas­to­raat, met name in Erp en Boerdonk.

Dat mag hij rusten in vrede!

Uitvaart

Op vrij­dag 27 ok­to­ber om 19.00 uur is er een avond­wake in de H. Servatius­kerk te Boerdonk.

De uit­vaart zal zijn op zater­dag 28 ok­to­ber 2023 om 11.00 uur vanuit de Sint-Servatius­kerk te Erp.

Zijn lichaam zal wor­den bij­ge­zet in de tombe op de begraaf­plaats aan de Otten­straat te Erp.

 


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose