link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Lierop is weer bij de tijd!

Update: Schade is betaald

gepubliceerd: donderdag, 27 oktober 2016
foto: Slaponline.nl
Lierop is weer bij de tijd!

De kerkklok van Lierop is enige tijd van slag geweest. In de kermis­nacht zijn schijn­baar enkele ‘stoere jongens’ de met hek­werk en damwan­den afgezette stei­gers ingeklommen en hebben ze de wijzers te verdraaid waardoor schade is ontstaan.

De firma Eijsbouts heeft het uur­werk nu weer vak­kun­dig her­steld, maar de reke­ning van € 159,72 moet wel wor­den betaald. De be­tref­fen­de jongelui wordt daarom vrien­de­lijk doch dringend ver­zocht dit bedrag over te maken op de bankreke­ning van de kerk: NL32 RABO 0128 8011 23 of het bedrag in een envelop in de brievenbus van de pastorie te stoppen.

Update 1 no­vem­ber

Pastor Jan Zwirs laat dins­dag 1 no­vem­ber weten dat hij in de brievenbus een en­ve­lop­pe heeft ont­van­gen met daarin € 160. Op de brief stond ge­schre­ven: “Het was na­tuur­lijk niet de bedoeling om iets te vernielen. Onze excuses hier­voor.” en “We hopen dat het hiermee afgesloten kan wor­den.”

Na­tuur­lijk ant­woord pastor Zwirs in dit Heilig Jaar van Barm­har­tig­heid: “Het is goed zo. Ga heen in vrede en zon­dig niet meer!”


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose