link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Parochiegids 2023 - 2024 verschenen

gepubliceerd: donderdag, 21 september 2023

Deze week is de nieuwe pa­ro­chiegids voor het werk­jaar 2023-2024 ver­sche­nen. De pa­ro­chiegids verschijn één keer per jaar – in sep­tem­ber. Een gids verge­lijk­baar met de ge­meen­tegids, maar dan met vaste in­for­ma­tie over de pa­ro­chie. Het is een blad om te bewaren en om te raadplegen als u iets wilt weten over de pa­ro­chie.

  • Wie zijn we?
  • Wie doet wat?
  • Hoe kan ik de pa­ro­chie bena­de­ren?
  • Wat kan ik het komend jaar ver­wach­ten van de pa­ro­chie?

De pa­ro­chiegids kan (net zoals het pa­ro­chie­blad) wor­den mee­ge­no­men uit de kerken in onze pa­ro­chie. In som­mi­ge dorpen liggen deze ook bij een plaat­se­lijke winkel.

Op deze web­si­te kunt u de pa­ro­chiegids ook digi­taal bekijken en down­loa­den via de knop Pa­ro­chie­blad & pa­ro­chiegids.

Pa­ro­chie­blad

Het pa­ro­chie­blad is een in­for­ma­tief blad van en voor onze geloofs­ge­meen­schappen met inter­views, ver­die­pende artikelen, nieuws uit de pa­ro­chie en verhalen over mensen. Het pa­ro­chie­blad verschijnt het blad 5-6 maal per jaar. In ok­to­ber verschijnt de eerst­volgende editie.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose