link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Feestelijke jubileumviering

gepubliceerd: maandag, 18 september 2023
foto: Rob Fritsen / SIRIS
Feestelijke jubileumviering

Op 19 sep­tem­ber is het precies 125 jaar gele­den dat de H. Maria Pre­sen­ta­tie­kerk in Asten plech­tig is inge­ze­gend en in gebruik geno­men. Dit jubileum werd op zon­dag 17 sep­tem­ber gevierd.

De fees­te­lij­ke her­den­king begon met een sfeer­volle pontificale Eeucha­ris­tie­vie­ring met hoofd­cele­brant mon­seig­neur Gerard De Korte, Bis­schop van ’s-Hertogen­bosch en de con­cele­branten pastoor Sacha Steijaert, pater Piet Schellens, pastoor Pieter Scheepers, pastor Stefan Schevers, diaken Jack Swaanen en pater A. Heijli­gers.

De vie­ring werd mede opge­luis­terd door het Fran­cis­cus Kerk­koor, harmonie St. Cecilia, het Sint Joris­gilde en beiaardier Rosemarie Seuntiëns. Aan­slui­tend was er in de naast­ge­le­gen pastorietuin een gezellig samen­zijn.

Rob Fritsen van lokale omroep SIRIS heeft weer een prach­tige foto­se­rie gemaakt.

Meer fees­te­lijk­he­den

Behalve de jubileum­vie­ring staan er nog meer ac­ti­vi­teiten gepland tij­dens de jubileumweek van zon­dag 17 t/m zon­dag 24 sep­tem­ber:

 • Woens­dag 20 sep­tem­ber
  Kinder- en jeugd­mid­dag van 13.30 tot 16.30 uur in de kerk.
 • Donder­dag 21 sep­tem­ber
  Concert met Incantare en het Astens Mannen­koor om 20.00 uur.
 • Zater­dag 23 sep­tem­ber
  Concert met Puur Sangh en Vocal Surprise om 15.00 uur.
 • Zondag 24 sep­tem­ber
  Vrij­wil­li­gers­mid­dag

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose