link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Jaarplan 2023-2024

gepubliceerd: maandag, 4 september 2023

Samen vormen we de Kerk, het Lichaam van Christus. Een geloofs­ge­meen­schap vanuit de persoon van Jezus Christus. Dit is geen theorie maar een alle­daag­se reali­teit. Christen-zijn ver­on­der­stelt een zodanige ver­bon­den­heid met Hem dat het de koers bepaalt voor ons per­soon­lijk leven, maar ook dat van onze pa­ro­chie.

Het is be­lang­rijk dat onze pa­ro­chie samen­komt voor de li­tur­gie om eer te brengen aan God en Hem te ont­van­gen (vieren). En ook om elkaar te ont­moe­ten om onze ge­meen­schap vanuit Christus op te bouwen, elkaar te in­spi­re­ren en teven andere mensen te in­spi­re­ren en uit te nodigen. Maar dat kan alleen als we mensen zijn naar het hart van Christus. Hier­voor is het nodig om van Hem te leren en over Hem te leren.

Dit ‘leer­ling-zijn’ van Jezus komt in onze pa­ro­chie op allerlei manieren tot uiting. Het jaar­plan 2023 – 2024 geeft een over­zicht van de oude en ver­trouwde ini­tia­tie­ven maar ook nieuwe plannen.

Parochiegids 2023-2024

Pa­ro­chiegids

Het jaar­pro­gramma is ook terug te vin­den in de pa­ro­chiegids die medio sep­tem­ber verschijnt. In de pa­ro­chiegids krijgt u de kans om kennis te maken met onze pa­ro­chie: met de mensen, onze missie en wat we doen.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose