link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Roosterwijziging Ommel op zaterdagavond

Vanaf zaterdag 30 september 2023

gepubliceerd: zondag, 3 september 2023

Er komt een roosterwijzi­ging voor de zater­dag­avond­mis in Ommel. De tijd van de Mis is op dit moment 17.00 uur. Deze tijd is vorig jaar februari gekozen omdat op dat moment de pas­to­rale bezet­ting in onrus­tig vaar­wa­ter terecht was geko­men. Voor de con­ti­nuï­teit moest het pas­to­rale team de mis­tijd in Ommel verschuiven. Op dit moment kan de mis­tijd weer terug naar de oude ver­trouwde tijd, name­lijk 18.00 uur.

Terug naar de oude mis­tijd

Vanaf zater­dag 30 sep­tem­ber is de mis­tijd in Ommel weer om 18.00 uur.

Com­mu­ni­ca­tie

De ver­an­de­ring van de mis­tijd zal de ko­men­de weken in alle kerken wor­den afge­roe­pen. Het zal ook in de streek­kranten wor­den ge­com­mu­ni­ceerd, via Siris en na­tuur­lijk de pa­ro­chie­web­site. Ook zal in de eerst­volgende pa­ro­chiegids een artikeltje wor­den opgeno­men over de verschui­ving van de mis­tijd naar 18.00 uur.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose