link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Dag van bezinning

Donderdag 16 november - Foyer de Charité Thorn

gepubliceerd: woensdag, 8 november 2023

Foyer de Charité Thorn

Hoe fijn is het om eens een dagje helemaal los te zijn van al die afspraken en ver­plich­tingen? De tele­foon, tablet, multimedia die ons dage­lijks over­val­len met in­for­ma­tie en indrukken?

Hoe fijn is het om regel­ma­tig een dagje de hec­tiek uit te stappen maar de stilte in te stappen? Om te be­zin­nen op ons leven en wat er gebeurt. God nodigt ons uit om binnen te gaan in zijn liefde en rust. En ver­vol­gens weer het alle­daag­se in te stappen: ver­frist en gevoed.

In be­zin­ningshuis Foyer de Charité in Thorn kan ie­der­een een dagje stilte en be­zin­ning beleven. Pries­ter Andre Pierik ver­zorgt tweemaal die dag een uitleg van een Bijbel­ver­haal. Een opstap voor rust, be­zin­ning en gebed. Samen wordt ook de Eucha­ris­tie gevierd. Er is ruimte voor per­soon­lijk gebed, een wan­de­ling en per­soon­lijke tijd. 

Thema op don­derdg 16 no­vem­ber: "Ge­meen­schap durven leven in kwets­baar­heid".

Pro­gram­ma

9.15 uur ont­vangst met koffie/thee
9.45 uur uitleg over thema met Bijbel­ver­haal
10.30 uur tijd voor gebed, wan­de­ling en be­zin­ning
11.30 uur Eucha­ris­tie
12.45 uur warme maal­tijd
13.30 uur uitleg over thema met Bijbel­ver­haal
15.15 uur uit­stel­ling van het Aller­hei­ligste, gelegen­heid tot stille aanbid­ding
16.00 uur gelegen­heid tot het bid­den van het rozen­hoedje
16.30 uur zegen door pries­ter André Pierik
daarna Afslui­ting met koffie/thee en vertrek

Details

datum: don­der­dag 16 no­vem­ber 2023
tijd: van 9.15 tot 16:30 uur
plaats: Foyer de Charité, Onder de Bomen 2, 6017 AL  Thorn
ver­voer: op eigen ini­tia­tief of ge­za­men­lijk
kosten: Richt­prijs € 20-25 en bij de Foyer de Charité te voldoen
aanmel­ding:

mail@foyer-thorn.nl of 0475 56 27 70

 Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose