link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Zilveren bisschopsjubileum Mgr. Hurkmans

gepubliceerd: donderdag, 17 augustus 2023
foto: Wim Koopman
Zilveren bisschopsjubileum Mgr. Hurkmans

Op 13 juni 1998 werd Mgr. Hurkmans door paus Johannes Paulus II benoemd tot bis­schop van ’s-Hertogen­bosch. De bis­schops­wij­ding vond plaats op 29 au­gus­tus 1998 in de Bossche Sint-Jans­kathe­draal. Hij werd daar­mee de zes­tien­de bis­schop van het bisdom van ’s-Hertogen­bosch. Op 5 maart 2016 diende Mgr. Hurkmans zijn ont­slag in en ging op 14 mei van dat jaar met emeritaat.

Mgr. Hurkmans heeft –zijn wapen­spreuk indach­tig– in kracht van de heilige Geest lei­dingge­ge­ven aan het bisdom van ’s-Hertogen­bosch (van 1998 tot en met 2016) en daar­mee een bijdrage geleverd aan de ont­wik­ke­ling van het Bossche Bisdom.

“Met veel plezier laat ik u weten dat emeritus-bis­schop, Mgr. drs. A.L.M. Hurkmans, deze zomer zijn 25-jarig bis­schops­jubi­leum zal vieren. Dit is een mooie gelegen­heid om zijn toe­wij­ding en dienst­baar­heid aan het bisdom van ’s-Hertogen­bosch te vieren,” aldus bis­schop De Korte.

Dit jubileum wordt gevierd met een fees­te­lij­ke en pontificale Eucha­ris­tie­vie­ring op zater­dag 26 au­gus­tus om 11.00 uur in de Sint-Jans­kathe­draal te ’s-Hertogen­bosch. Ie­der­een is van harte welkom om samen dit jubileum te vieren.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose