link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Inzegening Heilig Hartbeeld

Zaterdag 12 augustus - 14.00 uur - Someren

gepubliceerd: dinsdag, 8 augustus 2023
foto: Rosemoon
Inzegening Heilig Hartbeeld

Zater­dag 12 au­gus­tus is het precies 100 jaar gele­den dat de toen­ma­lige pa­ro­chie­ge­meen­schap aan pastoor van Lieshout een heilige Hart­beeld cadeau schonk. Het beeld stond aan­vanke­lijk op het Postel­plein in Someren. Later is het beeld verhuisd naar de kerk­straat in Someren.

Door de jaren heen is het beeld bescha­digd geraakt en heeft het ook slijtage ondervon­den. Het beeld is de afgelopen tijd gerestaureerd en deze werk­zaam­he­den zijn nu afgelopen.

Pastoor Steijaret zal op zater­dag 12 au­gus­tus om 14.00 uur het H. Hart­beeld inzegenen tij­dens een korte plech­tig­heid. Gelijktij­dig zal ook de naam­ge­ving plaats­vin­den van het paadje tussen de voor­ma­lige pastorie en het ap­par­te­menten­com­plex de Nachtengaal.

Zie ook SIRIS.nl - Paadje ter nage­dach­te­nis aan pastoor Van Lieshout krijgt naam

 


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose