link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Middag van bemoediging

Dinsdag 10 oktober - 14.00 uur - OLV Praesentatiekerk Ommel

gepubliceerd: maandag, 9 oktober 2023

Al voor de zevenen­der­tigste keer wordt in Ommel een Middag van Bemoe­diging gehou­den. Deze speciale mid­dag op dins­dag 10 ok­to­ber 2023 wordt geor­ga­ni­seerd voor zieken, ouderen en allen die op zoek zijn naar bemoe­diging in hun leven.

Ie­der­een is welkom en er zijn ver­zorgen­den aanwe­zig. Deze bij­zon­dere bij­een­komst begint om 14.00 uur met een eucha­ris­tie­vie­ring waarna de tijd wordt geno­men voor koffie, koek en een gezellig praatje. Afgesloten wordt met een Mariahulde en speciale zegen door pastoor Steijaert en pastor Schevers. Rond 16.00 uur is de mid­dag afgelopen.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose