link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Pastor Van Overbeek wordt kapelaan Sint-Oedenrode

gepubliceerd: dinsdag, 18 juli 2023

In de nieuws­brief van Bisdom Den Bosch staat vermeld dat weleer­waarde heer Van Overbeek een nieuwe benoe­ming heeft ont­van­gen: hij wordt kape­laan van de pa­ro­chie Heilige Oda te Sint-Oedenrode.

Per 1 sep­tem­ber gaat diaken Wilchard Cooijmans van de Odapa­ro­chie in Sint-Oedenrode naar de Sint-Jans­kathe­draal in ’s-Hertogen­bosch om daar diaken Vladimir Palte op te volgen die van­wege zijn emeritaat zijn functie neerlegt.

Pastor Harold gaat samen­wer­ken met waar­ne­mend pastoor Bryan van de Mortel, diaken Peter Buijs en cate­chist Sannie de Rooij.

Met de benoe­ming in Sint-Oedenrode wordt gelijktij­dig de benoe­ming als pastoor van de pa­ro­chie Wonder­ba­re Moeder te Drunen inge­trok­ken. Naar verluid is het bisdom bezig om per 1 sep­tem­ber een nieuwe pries­ter te benoemen in Drunen.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose