link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Parochieavond: filmreeks Sycamore

Dinsdag 4 juli 2023 - 20.00 uur - Asten

gepubliceerd: maandag, 26 juni 2023

Filmpjes over het chris­te­lijke geloof. We bekijken één filmpje dat 20 minuten duurt. Na enkele minuten film pauzeren we even en stellen ons vragen: waar ging het over? Wat betekent het voor mij? Wat is de band met mijn eigen leven en dat van anderen?

Stephen Wang, katho­liek pries­ter en leraar, bespreekt in het filmpje een bepaald on­der­werp. Hij roept vragen op en probeert hier ant­woord op te geven. Dit wordt afgewisseld met inter­views (hoe denken mensen op straat over het on­der­werp?) en onder­bro­ken door onze eigen gespreks­mo­menten.

Dins­dag 4 juli: De H. Eucha­ris­tie

Op deze avond praten we met elkaar over De H. Eucha­ris­tie. Aan de hand van filmpjes vragen we ons af wat de H. eucha­ris­tie nou eigen­lijk is en welke bete­ke­nis deze heeft. Praten over je geloof en over Jezus aan het kruis: Durf je dat of vind je dat moei­lijk? Na­tuur­lijk bespreken we ook de erva­ringen van andere mensen in andere kerken.

Deze avond wordt ver­zorgd door diaken Swaanen.

Tot dins­dag 4 juli en wees welkom!

Pro­gram­ma

20.00 uur binnen­komst, kennis­ma­king, bijpraten onder het genot van een kopje koffie/thee
20.30 uur film en gesprekken
21.30 uur afron­ding en aan­slui­tend een drankje (voor wie dit wil)

Details

plaats: bijsacristie in de kerk van Asten
(toegang via de hoofd­in­gang of zij-ingang aan de Wilhelmina­straat)
datum: dins­dag 4 juli 2023
tijd: 20.00 - 21.15 uur
kosten: gratis, maar een vrij­wil­lige bijdrage wordt ge­waar­deerd
voor wie?: ie­der­een die nieuws­gie­rig is. Geen voorkennis nodig.
aanmel­ding: pas­to­raal­team@rkfran­cis­cus.nl
06 - 54 955 942 (diaken Jack Swaanen)
of een briefje in de brievenbus van de pastorie te Asten

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose