link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Escape room met vormelingen

gepubliceerd: zondag, 11 juni 2023
Escape room met vormelingen

Zater­dag 10 juni was er een prach­tig fes­tijn in de kerk van Asten: de kerk was even omgetoverd tot escape room! Patrick Meijer kwam speciaal vanuit het jon­ge­ren­team van het bisdom om dit voor ons moge­lijk te maken.

Een tiental tieners kregen ‘de challenge’ om binnen een uur de code van het slot te kraken.Vier nummers moesten we bij elkaar verzamelen. Want in het spel had ‘een koster’ jonge mensen op­ge­slo­ten in de kerk met raad­sel­ach­tige spellen erbij. En als die opgelost wer­den binnen het uur zou er daarna toegang zijn tot de tiener BBQ. En inder­daad met wat hints, zorg­den onze tieners voor een supersnelle tijd.

Een goede sfeer van samen­wer­king tussen met name Astense en Somerense vor­me­lin­gen zorgde voor de goede oplos­singen. En daarna was er de belo­ning: een heer­lijke barbecue in de pastorietuin in Asten - geor­ga­ni­seerd door diaken Swaanen en pastor Schevers. Er werd heel wat afgelachen nage­praat over de vormsel­vie­ring.

Onze pa­ro­chie trekt graag op met tieners!

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose