link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

MOV-viering

Zaterdag 17 juni - 19.00 uur - Antoniuskerk Heusden

gepubliceerd: dinsdag, 13 juni 2023

Zater­dag 17 juni om 19.00 uur is er in de Antonius van Padua­kerk van Heus­den een MOV-vie­ring. De MOV (Missie, Ont­wik­ke­ling en Vrede) van de Fran­cis­cus­paro­chie heeft als doel om gel­den in te zamelen om projecten op te zetten voor de ont­wik­ke­ling van de plaat­se­lijke bevol­king in ont­wik­ke­lings­lan­den.

De vie­ring heeft als thema ‘Samen’. In deze vie­ring wordt aan­dacht gegeven aan de projecten die dankzij de finan­ciële bijdragen van velen ‘samen’ kon­den wor­den ge­rea­li­seerd.

Het Astense koor Incantare ver­zorgt de zang en op de beeldschermen wor­den foto’s getoond van de bereikte re­sul­taten.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose