link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Doordeweekse H.Missen Ommel en Someren

gepubliceerd: vrijdag, 9 juni 2023
Doordeweekse H.Missen Ommel en Someren

Ommel

Vorig jaar is de pa­ro­chie op korte tijd van drie naar één pries­ter terug­ge­gaan. Toen is noodge­dwon­gen in Ommel het aantal door­de­weekse vie­rin­gen terug­ge­bracht naar de eerste en tweede woens­dag van de maand. Vanaf aan­ko­mende week zal er in Ommel elke woens­dag een heilige Mis wor­den gevierd. Van mei t/m sep­tem­ber is dat om 08.00 uur en van ok­to­ber t/m april om 08.30 uur.

Someren

Vanaf woens­dag 14 juni zullen in Someren de missen van 19.00 uur op woens­dag en vrij­dag ver­hui­zen van de Maria­ka­pel naar het zijaltaar in de kerk. Dit van­wege het stijgende aantal bezoekers in de zomermaan­den en de temperatuur die ’s zomers in de Maria­ka­pel kan oplopen. Vanaf ok­to­ber zullen de Missen weer in de Maria­ka­pel plaats­vin­den.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose