link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kunst in de kerk van Heusden

Maandag 29 mei - 13.00 uur - Heusden

gepubliceerd: dinsdag, 23 mei 2023

De Antonius van Padua­kerk in Heus­den werd 100 jaar gele­den gebouwd. Voor de opbouw van een leven­dige samen­le­ving von­den de bewoners een kerk onmis­baar. Om die wens te rea­li­se­ren sloegen ze de han­den ineen en bouw­den ze daad­wer­ke­lijk de hui­dige kerk. Het is nau­we­lijks voor te stellen dat dit prach­tige en sfeer­volle gebouw in zo’n korte tijd werd gebouwd.

Open Kerken­dag

De kerk was altijd al een centraal punt voor ac­ti­vi­teiten binnen de Heus­dense ge­meen­schap. Be­lang­rijk is dan ook dat de kerk behou­den blijft voor de functie die ze al ruim 100 jaar vervult. Om dit extra onder de aan­dacht te brengen van pa­ro­chi­anen en alle andere belang­stel­len­den or­ga­ni­se­ren we Tweede Pinkster­dag Open Kerken­dag. De ge­schie­de­nis van de kerk en haar geloofs­ge­meen­schap wor­den in beeld gebracht met foto’s, teksten en films.

Zes kunste­naars

Om de centrale functie van onze kerk te be­na­druk­ken exposeren zes Heus­dense kunste­naars hun werk. De ten­toon­stel­ling bestaat uit allerlei stijlen schil­derijen, kera­miek, glas­kunst en een quilten.

Welkom

Ie­der­een is welkom om te komen kijken, genieten en een praatje te maken.

De kerk is open op maan­dag 29 mei 2023, Tweede Pinkster­dag van 13.00 tot 17.00 uur.

De toegang is gratis.

Loca­tieraad Heus­den

 


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose