link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Een communicantje uit Someren-Heide doet verslag

gepubliceerd: maandag, 15 mei 2023

Niene uit Someren-Heide die zater­dag 22 april in Someren haar eerste Heilige Communie ont­ving, heeft een leuk stukje ge­schre­ven voor pa­ro­chie­blad en -web­si­te.

Eerste Heilige Communie

Op zater­dag 22 april hebben wij de 1e H. Communie gedaan met 12 kin­de­ren van Someren-Heide in de Lambertus­kerk in Someren.

Eerst hebben we de voor­be­rei­ding gedaan met Jack Swaenen van de pa­ro­chie.

Die ver­telde het verhaal over Jezus, wie Jesus was, Jesus heeft heel veel betekend voor de mensen.

We hebben in een werk­boek getekend, ge­schre­ven en gekleurd. We hebben naar liedjes geluisterd die gingen over samen zijn en een film gekeken over hoe Jesus is dood gegaan.

Ook versie­ring gemaakt om de kerk mooi te maken.

Ook hebben we een sponsorloop gedaan bij de Klepper en daar­mee geld op­ge­haald voor kin­de­ren die het moei­lijk hebben en wat arm zijn.

De dag zelf: Wij kwamen binnen in de kerk onder mooi versierde bogen door met onze doop­kaars in de hand. Toen moesten we op het altaar gaan zitten en zagen wij onze papa's en mama's, opa 's en oma's en veel familie en vrien­den die naar de kerk zijn geko­men.

Wij mochten voorlezen, het onze vader bid­den en de altaartafel klaar maken. Ook gingen wij naar Maria om daar het Wees Gegroet te bid­den. Dat had­den we allemaal goed geoefend.

Daarna kregen wij als eerste onze H. communie. Dat was wel een beetje spannend.

Toen werd er nog weer mooi gezongen door Angela en was het afgelopen. Ie­der­een ging naar huis om daar feest te vieren op deze bij­zon­dere dag, wat heel gezellig en leuk was.

Ik heb mijn communie gedaan omdat ik ben gedoopt en daardoor bij de kerk hoor. Dat vind ik goed omdat Jezus het ook goed heeft gedaan en daardoor ie­der­een gelijk is. Arm of rijk; gezonde, ge­han­di­capte en zieke mensen; oude en jonge mensen.

Bedankt allemaal die ons hebben geholpen, zeker ook Hanneke en Susan, Jack, en pastor Schevers.

Groetjes: NieneParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose