link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Einde Grote Gildeprocessie Ommel

gepubliceerd: vrijdag, 19 mei 2023
foto: Rob Fritsen
De processie van 2019
De processie van 2019

In Ommel zijn er sinds jaar en dag sacra­ments­pro­ces­sies geweest en ook Gilde­pro­ces­sies. Een traditie is ontstaan waar, naargelang de tijdgeest, meer of min­der behoefte aan was. Er zijn tij­den geweest dat de pro­ces­sies niet plaatsvon­den van­wege gebrek aan belang­stel­ling bij deel­ne­mers of vrij­wil­li­gers. Maar er zijn ook tij­den geweest waarin waar er veel animo was – ook in de regio.

Al enige jaren worstelt de organi­sa­tie met de beschik­baar­heid van vrij­wil­li­gers, de inzet van Gilden en signaleert men een dalende in­te­res­se bij bezoekers.

Vandaar dat de organi­sa­tie van de Grote Gilde­pro­ces­sie in samen­spraak met de Gilde­kring Peelland heeft besloten dat de pro­ces­sie van zon­dag 21 mei voorlopig de laatste keer is geweest. Deze laatste pro­ces­sie is het sluit­stuk geweest van de ja­ren­lan­ge inzet van de werk­groepen en vele vrij­wil­li­gers. Het is voor een ieder dan ook een dank­baar moment geweest dat de laatste pro­ces­sie plaats vond in het kader van de herope­ning en inze­ge­ning van het gereno­veerde pro­ces­sie­park.

De pa­ro­chie bedankt alle vrij­wil­li­gers voor hun inzet en en­thou­sias­me in de afgelopen jaren!


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose