link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Inzegening processiepark en Gildeprocessie

Zondag 21 mei - 15.00 uur - Ommel

gepubliceerd: vrijdag, 12 mei 2023
foto: Rob Fritsen
De processie van 2019
De processie van 2019

Zondag 21 mei wordt een bij­zon­dere dag voor onze pa­ro­chie. Aller­eerst omdat op deze dag weer een pro­ces­sie gehou­den met mede­wer­king van de gil­den uit onze eigen pa­ro­chie. Maar vooral ook omdat op deze dag het gereno­veerde pro­ces­sie­park Mariaoord weer wordt heropend en ook inge­ze­gend. De bis­schop van ’s-Hertogen­bosch, mgr. Gerard de Korte, zal deze inze­ge­ning ver­rich­ten.

De plech­tig­heid begint om 15.00 uur in de kerk en in pro­ces­sie trekken onder aan­voe­ring en be­ge­lei­ding van de gil­den naar het pro­ces­sie­park waar de inze­ge­nings­plech­tig­heid zal plaats­vin­den. Aan­slui­tend zullen de verzamelde gil­den een vaandel­groet brengen aan de bis­schop en het pas­to­rale team.

Na deze plech­tig­heid is er de gelegen­heid om tij­dens een hapje en drankje elkaar te ont­moe­ten.

Ie­der­een is van harte welkom!


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose