link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Parochieavond: filmreeks Sycamore

Dinsdag 2 mei 2023 - 20.00 uur - Asten

gepubliceerd: zondag, 23 april 2023

Filmpjes over het chris­te­lijke geloof. We bekijken één filmpje dat 20 minuten duurt. Na enkele minuten film pauzeren we even en stellen ons vragen: waar ging het over? Wat betekent het voor mij? Wat is de band met mijn eigen leven en dat van anderen?

Stephen Wang, katho­liek pries­ter en leraar, bespreekt in het filmpje een bepaald on­der­werp. Hij roept vragen op en probeert hier ant­woord op te geven. Dit wordt afgewisseld met inter­views (hoe denken mensen op straat over het on­der­werp?) en onder­bro­ken door onze eigen gespreks­mo­menten.

Dins­dag 2 mei: Ware vrij­heid ont­dek­ken

Op deze avond praten we met elkaar over Vrij­heid. Aan de hand van filmpjes vragen we ons af wat je in het leven zoekt, en of het dat allemaal wel waard is. Goede en foute keuzes: Wat is jouw moreel kompas? We gaan ook met elkaar in gesprek over je eigen iden­ti­teit. Wie ben je of wie zou je willen zijn.

Deze avond wordt ver­zorgd door diaken Swaanen.

Tot dins­dag 2 mei en wees welkom!

Pro­gram­ma

20.00 uur binnen­komst, kennis­ma­king, bijpraten onder het genot van een kopje koffie/thee
20.30 uur film en gesprekken
21.15 uur afron­ding en aan­slui­tend een drankje (voor wie dit wil)

Details

plaats: bijsacristie in de kerk van Asten
(toegang via de hoofd­in­gang of zij-ingang aan de Wilhelmina­straat)
datum: dins­dag 2 mei 2023
tijd: 20.00 - 21.15 uur
kosten: gratis, maar een vrij­wil­lige bijdrage wordt ge­waar­deerd
voor wie?: ie­der­een die nieuws­gie­rig is. Er is zeker geen voorkennis vereist
aanmel­ding: pas­to­raal­team@rkfran­cis­cus.nl
06 - 54 955 942 (diaken Jack Swaanen)
of een briefje in de brievenbus van de pastorie te Asten

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose