link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Meimaand Ommel

gepubliceerd: zaterdag, 22 april 2023

Met de komst van de mei­maand begint een sterke traditie in onze streek. Het is de maand waarin Maria extra aan­dacht krijgt en waarin bede­vaarten plaats­vin­den. Een van de meest populaire bede­vaarts­oor­den in onze streek is Ommel, waar jaar­lijks duizen­den mensen naartoe komen om hun geloof te beleven en te vieren.

Op deze web­si­te kunt u het aanbod van vie­rin­gen bekijken. Er zijn diverse missen, gebeds­diensten en een pro­ces­sie waar u aan kunt deel­ne­men. Voor koren is het een mooie gelegen­heid om te zingen in de bede­vaart­kerk van Ommel.

Pro­ces­sie­park

Het pro­ces­sie­park is dit jaar helemaal vernieuwd en ziet er prach­tig uit. Het is een plek waar u kunt genieten van de natuur, tot rust kunt komen en uw geloof kunt beleven. Het is een oase van rust in het drukke dage­lijkse leven.

Veel vrij­wil­li­gers doen hun best om u te ont­van­gen. Zij staan voor u klaar om u te be­ge­lei­den tij­dens uw bezoek aan Ommel. U kunt bij hen terecht met al uw vragen en zij helpen u graag ver­der.

Op 21 mei wordt het vernieuwde pro­ces­sie­park offi­cieel geopend door mgr. de Korte, bis­schop van ’s-Hertogen­bosch. Dit belooft een bij­zon­dere dag te wor­den. Ie­der­een is van harte welkom.

Weest welkom!

Kortom, de mei­maand is een bij­zon­dere tijd in onze streek en een bezoek aan Ommel is zeker de moeite waard. Het vernieuwde pro­ces­sie­park is een pareltje in de natuur en biedt u de gelegen­heid om uw geloof te beleven op een rus­tige en sfeer­volle plek. U bent van harte welkom!

 


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose