link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Nieuwe bestemming kruiswegstaties Sonnehove

Kruisweg van voormalige kapel oude Sonnehove in ere hersteld

gepubliceerd: vrijdag, 31 maart 2023

De kruis­weg van de voor­ma­lige kapel van het oude Sonnehove heeft een plaats gekregen op de begraaf­plaats Dellerhof aan de Loove­baan in Someren. De kruis­weg is vervaar­digd in het kera­misch atelier van kunste­naar Theo de Groot en Maria Crolla in Maastricht en is de enige in zijn soort.

Kapel van het oude Sonnehove

De kruis­weg werd ge­schon­ken door de architect de Bever van het oude Sonnehove, dat in 1959 werd geopend. De veer­tien stenen met afbeel­dingen wer­den ingemetseld in de wan­den van de kapel. Helaas werd de kapel gesloopt, maar de kruis­weg werd gered en tij­de­lijk opge­slagen.

Het zijn niet alleen kunst­werken die een geschied­ver­haal van het Chris­ten­dom ver­tellen, maar het ver­telt ook een stuk ge­schie­de­nis van Someren. Later is de kruis­weg in de verge­tel­heid geraakt.

Paulus­kerk

Theo van Heugten kwam met het idee om de kruis­weg te plaatsen in de Paulus­kerk van Someren Noord. Samen met zijn neef Ad van Seggelen en wijlen Piet Linders werd dit in 2010 ge­rea­li­seerd. Zeven jaar later werd de Paulus­kerk aan de ere­dienst ont­trok­ken en werd deze voor­goed gesloten. Ook de kruis­weg werd weer verwij­derd en opge­slagen, wachtend op een nieuw onder­ko­men.

Begraaf­plaats Dellerhof

Na al die jaren heeft de kruis­weg hope­lijk zijn laatste rust­plaats op de Dellerhof gevon­den, en hopen dat heel Someren deze nog in lengte van jaren mag bewon­de­ren.

Bij deze willen wij pastoor Steijaert, het bestuur van de Fran­cis­cus­paro­chie en de loca­tieraad van de Lambertus­paro­chie harte­lijk danken voor hun mede­wer­king.

De werk­groep:
Theo van Heugten
Ad van Seggelen
Tjeu Swinkels

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose