link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Filmavond Veertigdagentijd: Noah

Woensdag 22 maart - 18.00 uur - Protestante kerk Someren

gepubliceerd: donderdag, 16 maart 2023

In de Veer­tig­da­gen­tijd berei­den we ons voor op het Paas­feest. Een tijd van be­zin­ning en een tijd om uit te zien naar het nieuwe leven in het voor­jaar. Graag willen we in de pa­ro­chie een film­avond or­ga­ni­se­ren als be­zin­nings­mo­ment op de weg naar Pasen. Deze avond wordt ge­za­men­lijk geor­ga­ni­seerd door de Fran­cis­cus­paro­chie en de Pro­tes­tante Ge­meen­te in Asten-Someren.

Een bij­zon­dere film

‘Noah’ is een Bijbels epos uit 2014, geregisseerd door Darren Aronofsky. De film ver­telt het verhaal van Noah, die een visioen krijgt van een ver­nie­ti­gende zondvloed die de aarde zal overspoelen. Hij bouwt een ark om zijn familie en alle dieren van de wereld te red­den van de catastrofale over­stro­ming. De film belicht ook de morele dilemma's en con­flic­ten binnen Noah's familie en tussen de mens­heid en de schep­ping.

Brood­maal­tijd en film

Ie­der­een is uit­ge­no­digd om deel te namen aan deze avond. Op woens­dag 22 maart beginnen we om 18.00 uur in het ge­meen­te­cen­trum bij de pro­tes­tante kerk in Someren (Speelheuvel­plein 6) met een brood­maal­tijd. Hierna bekijken we de film. Na afloop is er gelegen­heid om wat na te praten onder het genot van een drankje.

Mocht de brood­maal­tijd niet passen in uw agenda, dan is dat geen probleem. Laat u dat dan even weten.

Voor deze avond vragen we een vrij­wil­lige bijdrage met een richt­be­drag van € 3,50 per persoon.

Aanmel­den

In ver­band met het or­ga­ni­se­ren van de maal­tijd vragen we u om uzelf aan te mel­den. Dat kan bij diaken Jack Swaanen of dominee Ber­na­dette van Litsen­burg:

 


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose