link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Meimaand: bedevaart naar Maria van Ommel

Overzicht van vieringen

gepubliceerd: woensdag, 3 mei 2023

Tra­di­tio­neel is de Meimaand Maria­maand. Vanuit de Peel-regio en ook daar­bui­ten trekken vele bede­vaart­gan­gers naar Maria van Ommel.

Ge­schie­de­nis

Volgens de database van bede­vaarten van het Meertens Instituut is de cultus rond Maria van Ommel omstreeks het jaar 1400 al ontstaan. Vanaf het begin van de vere­ring wordt O.L. Vrouw van Ommel tal van won­de­ren toege­schre­ven. Het beeld heeft sinds de 15e eeuw aantrek­kings­kracht gehad op grote aantallen bede­vaart­gan­gers, onder andere afkoms­tig uit Duits­land en België. Vanaf ~1700 moest het beeld uitwijken naar Nunhem, België. In 1840 kwam Maria weer terug naar Ommel en kreeg ze weer een mooie plek in de her­bouwde kapel. Sindsdien kwamen de bede­vaarten weer op gang.

Over­zicht van vie­rin­gen

Diverse pa­ro­chies, organi­sa­ties, koren en zorg­cen­tra komen in de Meimaand op bede­vaart naar Ommel. Op zater­dag is er om 18.00 uur een Eucha­ris­tie­vie­ring. Op zon­dag en Hemel­vaarts­dag om 07.00, 09.00 en 11.00 uur. Iedere zon­dag is er om 15.00 uur een speciale gebedsvie­ring met samenzang en/of muzikale uit­voe­ring met zang. Gedurende de week is er in de mei­maand iedere woens­dag- en vrij­dag­och­tend om 08.00 uur een Eucha­ris­tie­vie­ring.

Gilde Pro­ces­sie en inze­ge­ning pro­ces­sie­park

Jaar­lijks wordt op de derde zon­dag van mei een pro­ces­sie gehou­den met mede­wer­king van de gil­den uit de Kring Peelland. Dit jaar is het een bij­zon­der jaar. Op 21 mei zal de bis­schop van ’s-Hertogen­bosch, mgr. Gerard de Korte, tij­dens een plech­tig­heid het gereno­veerde pro­ces­sie­park openen en inzegenen. De plech­tig­heid begint in de kerk en in pro­ces­sie trekken we naar het pro­ces­sie­park waar de inze­ge­nings­plech­tig­heid zal plaats­vin­den. 

 


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose