link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Veertigdagentijd, Goede Week en Pasen

gepubliceerd: zaterdag, 25 februari 2023

Carnaval hebben we achter ons gelaten. De Veer­tig­da­gen­tijd is be­gon­nen. We gaan op naar Pasen. Het hoogte­punt van het ker­ke­lijk leven. Onze pa­ro­chie biedt in de ko­men­de weken een diver­si­teit aan vie­rin­gen en (be­zin­nende) ac­ti­vi­teiten aan om ons voor te berei­den en het feest ook echt te vieren.

Ac­ti­vi­teiten

dag datum tijd plaats ac­ti­vi­teit voor wie
do 2 mrt 20.00 Asten Thema-avond:
“vasten is meer dan min­der”
Ie­der­een
do 16 mrt 20.00 Asten Thema-avond:
“leven, lij­den en opnieuw leven”
ie­der­een
za 18 mrt 9.30 Thorn: foyer de Charité Dag van be­zin­ning:
“Je rijk weten met Jezus”
Ie­der­een
za 18 mrt 13.00 Station Deurne- Am­ster­dam Stille omgang Am­ster­dam:
jon­ge­ren­pro­gramma
Jon­ge­ren
za 1 apr 9.30 Thorn: foyer de Charité Dag van be­zin­ning:
“Hij die je doet leven”
Ie­der­een
zo 2 apr 9.00
-12.00
Asten kerk Palm­pasen-stok maken, beeld­ver­haal en live-intocht in Jeru­za­lem
Viering H. Mis van Palm­zon­dag
Vor­me­lin­gen pa­ro­chie
zo 2 apr 14.00
-16.00
Someren kerk Pa­ro­chiebioscoop
voor com­mu­ni­can­ten
Com­mu­ni­can­ten pa­ro­chie en ouders
za 8 apr 15.00 Ommel kerk The Passion
voor ge­zin­nen en kin­de­ren
Com­mu­ni­can­ten pa­ro­chie, ge­zin­nen en kin­de­ren

Vie­rin­gen

Vanaf Palm­zon­dag 2 april (1 april is de voor­avond) gaan we de Goede Week in. Op Palm­zon­dag vieren en gedenken we de intocht van Jezus in Jeru­za­lem.

In deze week is er een aan­ge­slo­ten reeks van vie­rin­gen die het hart vorm van deze week. Het zoge­naamde Triduüm: Witte Donder­dag, Goede Vrij­dag en de Paas­wake. Vanaf het Laatste Avondmaal, via het lij­den en sterven van Jezus maken we de door­tocht naar het nieuwe leven. Naar de Ver­rij­ze­nis van Paas­zon­dag.

Het Triduüm is eigen­lijk één vie­ring maar dan verspreid over meer­dere dagen. Ze horen bij elkaar. De Paas­wake vieren kan niet zon­der Goede Vrij­dag en kan ook niet zon­der Witte Donder­dag – en omgedraaid. Het pas­to­rale team heeft ervoor gekozen om het Triduüm op één plaats in de pa­ro­chie te vieren. Dit zal in de H. Maria Pre­sen­ta­tie­kerk in Asten zijn. De vie­rin­gen van Palm­zon­dag, Eerste en Tweede Paas­dag zijn op meer­dere plaatsen.

Bij het over­zicht van de vie­rin­gen ziet u het actuele over­zicht van alle li­tur­gische plech­tig­he­den in de Goede Week en met Pasen.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose