link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

MOV-groep organiseert solidariteitsmaaltijd

Dinsdag 14 maart - 18.00 uur - Ons Jantje Ommel

gepubliceerd: woensdag, 1 maart 2023

De MOV-groep van de pa­ro­chie or­ga­ni­seert weer een Vasten­maal­tijd (Soli­da­ri­teits­maal­tijd). Een goed ini­tia­tief dat verbin­ding en be­trok­ken­heid schept. De opbrengsten gaan naar de projecten die door de MOV-groep wor­den onder­steund.

Ie­der­een kan zich aanmel­den en is van harte welkom!

Solidariteitsmaaltijd

Vasten­maal­tijd Fran­cis­cus­paro­chie

Dins­dag 14 maart 2023 • ‘Ons Jantje’ Ommel

Vorig jaar kon de maal­tijd van­wege corona niet door­gaan in de vas­ten­tijd. Nu kan het weer wel:

Op Dins­dag 14 maart or­ga­ni­seert de M.O.V.-groep van de Fran­cis­cus­paro­chie een soli­da­ri­teits­maal­tijd. Met deze maal­tijd willen wij met elkaar ‘samen­zijn’ en voelen wij ons verbon­den met onze mede­mens die het vaak min­der goed heeft dan wij. Wij doen dit door samen te eten, te bid­den en door de mooie gesprekken aan tafel. Ook zal tij­dens de maal­tijd een toelich­ting gegeven wor­den over de projecten van de Vastenaktie die wij dit jaar zullen onder­steunen in Zambia, Malawi en Brazilië.

datum: Dins­dag 14 maart 2023
aan­vang: 18.00 uur
plaats: Café-zaal ‘Ons Jantje’, Kluis­straat 1 in Ommel
kosten: €17,50 per persoon
Dit bedrag komt in zijn geheel ten goede
aan de projecten van de Vastenaktie 2023
aanmel­den: Ria van de Ven:
tel. 0493-560467 of
per email: riaenalbert@hetnet.nl
notabene: Helaas hebben we maar voor 70 deel­ne­mers plek.
Wees er dus op tijd bij, want vol is vol!

Met vrien­de­lijke groeten en graag tot ziens!

De M.O.V.-groep van de Fran­cis­cus­paro­chie

 Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose