link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Nieuw grafmonument Paters ingewijd

gepubliceerd: vrijdag, 20 januari 2023
foto: Rob Fritsen / Siris
Nieuw grafmonument Paters ingewijd

Het Heilig Hart klooster aan de Wilhelmina­straat in Asten dat jarenlang het noviciaat was van de Con­gre­ga­tie van de Pries­ters van het Heilig Hart van Jezus (SCJ) en sinds de jaren zeven­tig kloosterver­zor­gingshuis, werd in 2019 verlaten door de laatste daar wonende paters en broe­ders.
Achter het klooster bevond zich de kloosterbe­graaf­plaats waar 200 over­le­de­nen hun rust­plaats had­den.

Tot 2038 mocht deze daar gehand­haafd blijven, maar de paters wil­den zelf een goede plek zoeken, omdat nog niet direct dui­de­lijk was wat de nieuwe bestem­ming van het klooster zou wor­den. In goed overleg met de Fran­cis­cus pa­ro­chie in Asten is er een plek gevon­den op het paro­chie­kerkhof waar in één groot graf alle overle­den zou­den kunnen wor­den herbegraven.

Omdat pater Somers herbegraven is op het kerkhof in Someren-eind waar hij jaren pastoor is geweest en een mede­broe­der is herbegraven bij twee andere broers van hem, zijn er uit­ein­delijk 198 over­le­de­nen op het paro­chie­kerkhof begraven.

Van de oor­spron­ke­lijke graf­mo­nu­menten is het deel waar de per­soons­ge­ge­vens staan vermeld her­ge­bruikt in het nieuwe monu­ment. De con­gre­ga­tie hoopt zo recht te doen aan de over­le­de­nen en het voor de fami­lie­le­den een mooie en toe­gan­ke­lijke plek te laten zijn om hun overle­den fami­lie­le­den te bezoeken.

Op 19 januari 2023 is door de Regio­naal-overste van de Pries­ters van het Heilig Hart van Jezus pater Koos de Rooij, vooraf­ge­gaan door een korte plech­tig­heid in de kerk voor­ge­gaan door pastoor Steijaert, het monu­ment plech­tig ingewijd.

Foto­graaf Rob Fritsen maakte er weer een schit­te­rende foto­se­rie van.

Openingstij­den

Het monu­ment is te bezoeken op de pa­ro­chiebe­graaf­plaats aan de Kerk­straat in Asten.

  • dage­lijks van 9.00 tot 18.00 uur
  • Uit­zon­de­ringen:
    • Zondag vanaf 10.15 uur
    • Zomer­tijd tot 19.00 uur

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose