link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Thema-avond - Eindelijk thuis

Dinsdag 24 januari - 20.00 uur - Bijzaal kerk Asten

gepubliceerd: maandag, 23 januari 2023
Eindelijk Thuis - Boek van Henri Nouwen - uitgegeven door Lannoo
Eindelijk Thuis - Boek van Henri Nouwen - uitgegeven door Lannoo

We staan stil bij de bestseller ‘Einde­lijk thuis’ van pries­ter en hoog­le­raar Henri Nouwen. Oog in oog met het schil­derij van Rembrand van de verloren zoon krijgt thuis­ko­men een nieuwe diepte. We staan stil bij de leessleu­tels van Henri Nouwen rond dit bekende bijbel­ver­haal. En we gaan in gesprek over: Wat is thuis zijn in je leven, bij God, bij je naaste? Pastor Schevers ver­zorgt de avond.

Over het boek ‘Einde­lijk Thuis’

Een ogenschijn­lijk onbedui­dende con­fron­ta­tie met een poster waarop een detail van Rembrandts De terug­keer van de verloren zoon stond afge­beeld, vormde voor Henri Nouwen het begin van een gees­te­lijk avontuur. In het hart van dit avontuur staan dit schil­derij en de parabel van de Verloren Zoon.

Vanuit zijn eigen erva­ringen schetst Henri Nouwen de gevoelens van de vader, de oudere zoon en de jonge zoon. Hij nodigt ons uit om Rembrandts meester­werk, dat de parabel van de schep­pen­de, onvoor­waar­de­lijke en bevrij­dende liefde van God op onna­volg­ba­re wijze afbeeldt, op een nieuwe en directe manier te zien en te begrijpen.

Pro­gram­ma

20.00 uur kopje koffie/thee inloop
20.15 uur Boek­be­spre­king & gesprek
over “thuis­ko­men”?
21.15 uur Afron­ding en een drankje

Details

datum: dins­dag 24 januari 2023
tijd: vanaf 20.00 uur
plaats: bij­zaal in de kerk van Asten
(toegang via de hoofd­in­gang)
kosten: Vrij­wil­lige bijdrage
wie: Ie­der­een!
aanmel­den: Gaag even aanmel­den
via pas­to­raal­team@rkfran­cis­cus.nl
of via pastor Schevers 06 - 24 96 70 35

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose