link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Inschrijving Vormsel 2023 weer geopend

gepubliceerd: dinsdag, 24 januari 2023

Zoals elk jaar willen we de leer­lin­gen uit groep 8 in de gelegen­heid stellen deel te nemen aan het ont­van­gen van het H. Vormsel. Voor dit school­jaar zijn twee data gekozen. Deken Seidel zal dit jaar het Vormsel toedienen.

  • Asten: vrij­dag 2 juni om 19.00 uur.
  • Someren: vrij­dag 9 juni om 19.00 uur

Hoe kunt u zich aanmel­den?

In de bijlage vindt u het aanmel­dings­for­mu­lier. Vanaf dit jaar vindt de aanmel­ding centraal plaats en niet meer per dorp. Wij willen u vrien­de­lijk vragen het aanmel­dings­for­mu­lier geprint, volle­dig ingevuld en onder­te­kend in te leveren (of in de brievenbus te doen) op het pa­ro­chie­cen­trum, Kerk­straat 4 in Asten. U kunt het formulier ook mailen naar het pa­ro­chie­secre­ta­riaat:

Het is van belang dat uw e-mail­a­dres goed en dui­de­lijk wordt ingevuld in ver­band met de ver­dere com­mu­ni­ca­tie. U kunt zich aanmel­den tot uiter­lijk 29 januari. Hierna starten de voor­be­rei­dingen waar­van u na­tuur­lijk op de hoogte wordt gebracht.

Betaling?

De kosten voor het H. Vormsel­pro­ject bedragen € 75. Dit bedrag wordt betaald via een machti­ging met hand­te­kening op het inschrijf­for­mu­lier.

Verdere in­for­ma­tie?

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met diaken Swaanen:


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose