link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Huiszegen 2023

gepubliceerd: dinsdag, 24 januari 2023

Huiszegen 2023

Huiszegen 2023In de maand januari stelt het pas­to­rale team u in de gelegen­heid om uw huis te laten inzegenen door een van haar leden, pastoor Steijaert, pastor Schevers of diaken Swaanen. In een kort maar kost­baar moment wor­den ver­trek­ken in uw woning be­spren­keld met wij­wa­ter.

Het is goede traditie dat rond en na het feest van Drie­ko­nin­gen, mensen een huis­ze­gen vragen om het nieuwe jaar bewust in te gaan. Het jaartal wordt dan met krijt op de deur­post ge­schre­ven en daarbij wor­den de letters C+M+B vermeld. Dit jaar ont­vangt u een speciale kaart met 2023 en de letters die ver­wij­zen ener­zijds naar de drie namen van de koningen, Caspar, Melchior en Balthasar en ander­zijds naar het Latijnse Christus Mansionem Benedicat: “Christus zegene dit huis”. Het geschenk van gast­vrij­heid, levensvreugde en een goede sfeer moge op uw huis en uw leven rusten.

Wilt u een afspraak maken, gelieve dit door te geven per e-mail of tele­foon:

Het pas­to­raal team wenst u een hui­se­lijk 2023 toe.Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose